Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pn.: „Całodobowa obsługa i pogotowie techniczne w zakresie instalacji elektrycznej i odgromowej”

„Śródmieście” Sp. z o.o. zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pn.: „Całodobowa obsługa i pogotowie techniczne w zakresie instalacji elektrycznej i odgromowej”.

 

Termin składania ofert: 21.11.2019 r.