Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu prowadzonym pn. „Pełnienie zadań służby BHP w siedzibie „Śródmieście” Sp. z o.o. w Tychach”

„Śródmieście” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pn. „”Pełnienie zadań służby BHP w siedzibie „Śródmieście” Sp. z o.o. w Tychach”

 

Termin składania ofert: 25.04.2019 r. godz. 09:00.

Załączniki:

Klazula RODO
Tytuł: Klazula RODO
Data: 17 kwietnia 2019
Typ: pdf
Rozmiar: 141 KB
Oświadczenie do oferty
Tytuł: Oświadczenie do oferty
Data: 17 kwietnia 2019
Typ: doc
Rozmiar: 33 KB
Projekt umowy
Tytuł: Projekt umowy
Data: 17 kwietnia 2019
Typ: doc
Rozmiar: 87 KB
Projekt umowy powierzenia przetw. danych
Tytuł: Projekt umowy powierzenia przetw. danych
Data: 17 kwietnia 2019
Typ: doc
Rozmiar: 93 KB
zał. nr 1 oferta
Tytuł: zał. nr 1 oferta
Data: 17 kwietnia 2019
Typ: doc
Rozmiar: 37 KB
Zaproszenie
Tytuł: Zaproszenie
Data: 17 kwietnia 2019
Typ: pdf
Rozmiar: 216 KB