Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu prowadzonym pn. „Pełnienie zadań służby BHP w siedzibie „Śródmieście” Sp. z o.o. w Tychach”

„Śródmieście” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pn. „”Pełnienie zadań służby BHP w siedzibie „Śródmieście” Sp. z o.o. w Tychach”

 

Termin składania ofert: 25.04.2019 r. godz. 09:00.