Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu prowadzonym pn.: „Remont instalacji odgromowej w budynku dydaktyczno- administracyjnym przy al. Niepodległości 32 w Tychach”.

„Śródmieście” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn. „Remont instalacji odgromowej w budynku dydaktyczno- administracyjnym przy al. Niepodległości 32 w Tychach”.

Termin składania ofert: 10.05.2019 r. godz. 09:00.

UWAGA! dodano dokument „Projekt umowy”.

Nowy termin składania ofert: 12.05.2019 r. godz. 9:00.