Zaproszenie do składania ofert

„Śródmieście” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu na udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie instalacji odwodnienia dachu na terenie Obiektu Handlowego w Tychach przy al. Marszałka Piłsudskiego 8”.

Termin składania ofert: 10.10.2018 r. godz. 12:00.