Zaproszenie do udziału w postępowaniu pn. „Remont lokali użytkowych w budynku biurowym przy al. Piłsudskiego 12 w Tychach”.

„Śródmieście” Sp. z o.o. zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pn. „Remont lokali użytkowych w budynku biurowym przy al. Piłsudskiego 12 w Tychach”.

Termin składania ofert 10.09.2019 r. godz. 10:00.