Zaproszenie do udziału w postępowaniu pn. „Wymiana okien i drzwi w lokalach użytkowych- budynek biurowy przy al. Piłsudskiego 12 w Tychach”

„Śródmieście” Sp. z o.o. zaprasza do udziału w postępowaniu pn. „Wymiana okien i drzwi w lokalach użytkowych- budynek biurowy przy al. Piłsudskiego 12 w Tychach”.

 

Termin składania ofert: 08.11.2019 r.

Oferty można składać:

– osobiście lub listownie na adres: „Śródmieście” Sp. z o.o., al. Piłsudskiego 12, Tychy;

– pocztą elektroniczną na adres: biuro@srodmiescie.tychy.pl