Zaproszenie do udziału w postępowaniu prowadzonym pn. „Pełnienie funkcji Kierownika obiektu handlowego Tyskie Hale Targowe”.

„Śródmieście” Sp. z o.o. zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym pn. „Pełnienie funkcji Kierownika obiektu handlowego Tyskie Hale Targowe”.

Termin składania ofert: 02.03.2020 r.