Zaproszenie do udziału w postępowaniu: „Przeglądy okresowe: systemu sygnalizacji pożaru, systemu oddymiania, gaśnic, hydrantów wewnętrznych, drzwi przeciwpożarowych w obiektach będących w administrowaniu „Śródmieście” Sp. z o.o.”.

„Śródmieście” Sp. z o.o. zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pn.: „Przeglądy okresowe: systemu sygnalizacji pożaru, systemu oddymiania, gaśnic, hydrantów wewnętrznych, drzwi przeciwpożarowych  w obiektach będących w administrowaniu „Śródmieście” Sp. z o.o.”.

 

UWAGA! NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT: 04.12.2019 r.

Załączniki:

Załącznik nr 2- Oświadczenie
Tytuł: Załącznik nr 2- Oświadczenie
Data: 27 listopada 2019
Typ: doc
Rozmiar: 32 KB
Załącznik nr 3- Projekt umowy
Tytuł: Załącznik nr 3- Projekt umowy
Data: 27 listopada 2019
Typ: doc
Rozmiar: 104 KB
Załącznik nr 4
Tytuł: Załącznik nr 4
Data: 27 listopada 2019
Typ: xls
Rozmiar: 33 KB
Załącznik nr 5- Klauzula informacyjna
Tytuł: Załącznik nr 5- Klauzula informacyjna
Data: 27 listopada 2019
Typ: docx
Rozmiar: 20 KB
Załącznik nr 6- Protokół
Tytuł: Załącznik nr 6- Protokół
Data: 27 listopada 2019
Typ: docx
Rozmiar: 14 KB
Załączniki nr 1
Tytuł: Załączniki nr 1
Data: 27 listopada 2019
Typ: doc
Rozmiar: 51 KB
Zaproszenie
Tytuł: Zaproszenie
Data: 27 listopada 2019
Typ: pdf
Rozmiar: 219 KB