Zaproszenie do udziału w postępowaniu: „Przeglądy okresowe: systemu sygnalizacji pożaru, systemu oddymiania, gaśnic, hydrantów wewnętrznych, drzwi przeciwpożarowych w obiektach będących w administrowaniu „Śródmieście” Sp. z o.o.”.

„Śródmieście” Sp. z o.o. zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pn.: „Przeglądy okresowe: systemu sygnalizacji pożaru, systemu oddymiania, gaśnic, hydrantów wewnętrznych, drzwi przeciwpożarowych  w obiektach będących w administrowaniu „Śródmieście” Sp. z o.o.”.

 

UWAGA! NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT: 04.12.2019 r.