Zaproszenie ofertowe pn. :„Dostosowanie instalacji tryskaczowej do warunków technicznych budynku głównego Tyskich Hal Targowych”.

„Śródmieście” Sp. z o.o. zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym pn. „Dostosowanie instalacji tryskaczowej do warunków technicznych budynku głównego Tyskich Hal Targowych”.

TERMIN WIZJI LOKALNEJ: 04.03.2020 R. (środa), godz. 10:00. Miejsce: administracja obiektu (budynek główny, I piętro).