Zaproszenie ofertowe „Skład i łamanie tekstu oraz przygotowanie do druku „Górnośląskiego Tygodnika Regionalnego Echo”

„Śródmieście”  Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia publicznego pn.:„Skład i łamanie tekstu oraz przygotowanie do druku „Górnośląskiego Tygodnika Regionalnego Echo”

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 21.01.2020 r.