Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Działając zgodnie z art. 93 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiadamia, iż unieważnia przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego „Świadczenie usług w zakresie bieżącej konserwacji i czynności całodobowego pogotowia technicznego oraz wykonywania napraw i robót budowlanych w obrębie zasobów „Śródmieście” Sp. z o.o. w Tychach” na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

Załączniki:

zawiadomienie o unieważnieniu
Tytuł: zawiadomienie o unieważnieniu
Data: 23 lipca 2018
Typ: pdf
Rozmiar: 410 KB
zawiadomienie o unieważnieniu
Tytuł: zawiadomienie o unieważnieniu
Data: 23 lipca 2018
Typ: pdf
Rozmiar: 410 KB