Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania „Doradztwo i wdrożenie w „Śródmieście” Sp. z o.o. wymogów prawa ochrony danych osobowych”

„Śródmieście” Sp. z o.o. zawiadamia o unieważnieniu postępowania prowadzonego pn. „Doradztwo i wdrożenie w „Śródmieście” Sp. z o.o. wymogów prawa ochrony danych osobowych”.