Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

„Śródmieście” Sp. z o.o. zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu  pn. „Dystrybucja Bezpłatnego Tygodnika Miejskiego Twoje Tychy w wyznaczonych punktach w Tychach i okolicy”.