Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty „Druk Górnośląskiego Tygodnika Regionalnego Echo”.

„Śródmieście” Sp. z o.o. zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. „Druk Górnośląskiego Tygodnika Regionalnego Echo”.