Strona główna

Nazwa: „Śródmieście” Sp. z o.o.
REGON: 276063392
NIP: 646-23-71-001
KRS: 0000149703
Adres: 43-100 Tychy, al. Marszałka Piłsudskiego 12
Telefon +48 32 325 72 11, +48 32 325 72 30
Fax +48 32 325 72 14
E-mail: biuro@srodmiescie.tychy.pl
www: www.srodmiescie.tychy.pl

Konto bankowe:
Bank Pekao nr 85 1240 2975 1111 0010 6259 8096

Zarząd:
Prezes Zarządu – mgr inż. Andrzej Kowol

Prokurenci:
Agata Molenda – Prokura łączna
Marcin Frymer – Prokura łączna

Rada Nadzorcza:
Igor ŚMIETAŃSKI
Izabela SZTANGRET
Szymon ŁAKOTA