Zamówienie na usługę społeczną pn. „Usługa ochrony fizycznej osób i mienia, obsługi monitoringu i urządzeń zabezpieczenia technicznego obiektów administrowanych przez „Śródmieście” Sp. z o.o.”

UWAGA! Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia na usługę społeczną pn. „Usługa ochrony fizycznej osób i mienia, obsługi monitoringu i urządzeń zabezpieczenia technicznego obiektów administrowanych przez „Śródmieście” Sp. z o.o.”

 

Załączniki:

Korekta omyłki pisarskiej
Tytuł: Korekta omyłki pisarskiej
Data: 12 grudnia 2019
Typ: pdf
Rozmiar: 29 KB
SIWZ
Tytuł: SIWZ
Data: 9 grudnia 2019
Typ: pdf
Rozmiar: 1 MB
SIWZ załącznik nr 10 Projekt umowy powierzenia przetwarzania danych
Tytuł: SIWZ załącznik nr 10 Projekt umowy powierzenia przetwarzania danych
Data: 9 grudnia 2019
Typ: doc
Rozmiar: 80 KB
SIWZ załącznik nr 11
Tytuł: SIWZ załącznik nr 11
Data: 9 grudnia 2019
Typ: docx
Rozmiar: 18 KB
SIWZ załącznik nr 8 Projekt umowy
Tytuł: SIWZ załącznik nr 8 Projekt umowy
Data: 9 grudnia 2019
Typ: doc
Rozmiar: 120 KB
SIWZ załącznik nr 9
Tytuł: SIWZ załącznik nr 9
Data: 9 grudnia 2019
Typ: docx
Rozmiar: 16 KB
SIWZ załączniki nr 1- 7
Tytuł: SIWZ załączniki nr 1- 7
Data: 9 grudnia 2019
Typ: doc
Rozmiar: 185 KB
Załącznik nr 1 do umowy- Regulamin ochrony al. Piłsudskiego 8
Tytuł: Załącznik nr 1 do umowy- Regulamin ochrony al. Piłsudskiego 8
Data: 9 grudnia 2019
Typ: docx
Rozmiar: 16 KB
Załącznik nr 1a do umowy- Regulamin ochrony al. Piłsudskiego 12
Tytuł: Załącznik nr 1a do umowy- Regulamin ochrony al. Piłsudskiego 12
Data: 9 grudnia 2019
Typ: docx
Rozmiar: 19 KB
Załącznik nr 1b do umowy- Regulamin ochrony al. Niepodległości 32
Tytuł: Załącznik nr 1b do umowy- Regulamin ochrony al. Niepodległości 32
Data: 9 grudnia 2019
Typ: doc
Rozmiar: 42 KB
Zmiana treści SIWZ
Tytuł: Zmiana treści SIWZ
Data: 16 grudnia 2019
Typ: pdf
Rozmiar: 31 KB

Przetarg nieograniczony „Druk Bezpłatnego Tygodnika Miejskiego Twoje Tychy oraz Górnośląskiego Tygodnika Regionalnego Echo w 2020 roku”.

UWAGA! Postępowanie zostało unieważnione!

 

 

UWAGA NOWY TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

termin składania ofert: 17.12.2019 r. godz. 8:45

termin otwarcia ofert: 17.12.2019 r. godz. 9:00

Ogłoszenie nr 540272710-N-2019 z dnia 13-12-2019 r.

„Śródmieście” Sp. z o.o. zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym prowadzonym pn.

„Druk Bezpłatnego Tygodnika Miejskiego Twoje Tychy oraz Górnośląskiego Tygodnika Regionalnego Echo w 2020 roku”.

 

Termin składania ofert: 13.12.2109 r. godz. 8:45.

Załączniki:

Scan_20191213_0845
Tytuł: Scan_20191213_0845
Data: 13 grudnia 2019
Typ: pdf
Rozmiar: 34 KB
Scan_20191213_0845
Tytuł: Scan_20191213_0845
Data: 13 grudnia 2019
Typ: pdf
Rozmiar: 34 KB
SIWZ druk
Tytuł: SIWZ druk
Data: 5 grudnia 2019
Typ: pdf
Rozmiar: 1 MB
SIWZ zał. nr 9
Tytuł: SIWZ zał. nr 9
Data: 5 grudnia 2019
Typ: pdf
Rozmiar: 110 KB
SIWZ Załącznik nr 1a Twoje Tychy
Tytuł: SIWZ Załącznik nr 1a Twoje Tychy
Data: 5 grudnia 2019
Typ: xlsx
Rozmiar: 12 KB
SIWZ Załącznik nr 1b Echo
Tytuł: SIWZ Załącznik nr 1b Echo
Data: 5 grudnia 2019
Typ: xlsx
Rozmiar: 12 KB
SIWZ załączniki nr 1- 7
Tytuł: SIWZ załączniki nr 1- 7
Data: 5 grudnia 2019
Typ: doc
Rozmiar: 140 KB
SIWZ- zał. nr 8 wzór umowy
Tytuł: SIWZ- zał. nr 8 wzór umowy
Data: 5 grudnia 2019
Typ: pdf
Rozmiar: 189 KB
Unieważnienie
Tytuł: Unieważnienie
Data: 13 grudnia 2019
Typ: pdf
Rozmiar: 46 KB
ZP400PodgladOpublikowanego
Tytuł: ZP400PodgladOpublikowanego
Data: 5 grudnia 2019
Typ: html
Rozmiar: 76 KB

Zaproszenie do udziału w postępowaniu: „Przeglądy okresowe: systemu sygnalizacji pożaru, systemu oddymiania, gaśnic, hydrantów wewnętrznych, drzwi przeciwpożarowych w obiektach będących w administrowaniu „Śródmieście” Sp. z o.o.”.

„Śródmieście” Sp. z o.o. zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pn.: „Przeglądy okresowe: systemu sygnalizacji pożaru, systemu oddymiania, gaśnic, hydrantów wewnętrznych, drzwi przeciwpożarowych  w obiektach będących w administrowaniu „Śródmieście” Sp. z o.o.”.

 

UWAGA! NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT: 04.12.2019 r.

Załączniki:

Załącznik nr 2- Oświadczenie
Tytuł: Załącznik nr 2- Oświadczenie
Data: 27 listopada 2019
Typ: doc
Rozmiar: 32 KB
Załącznik nr 3- Projekt umowy
Tytuł: Załącznik nr 3- Projekt umowy
Data: 27 listopada 2019
Typ: doc
Rozmiar: 104 KB
Załącznik nr 4
Tytuł: Załącznik nr 4
Data: 27 listopada 2019
Typ: xls
Rozmiar: 33 KB
Załącznik nr 5- Klauzula informacyjna
Tytuł: Załącznik nr 5- Klauzula informacyjna
Data: 27 listopada 2019
Typ: docx
Rozmiar: 20 KB
Załącznik nr 6- Protokół
Tytuł: Załącznik nr 6- Protokół
Data: 27 listopada 2019
Typ: docx
Rozmiar: 14 KB
Załączniki nr 1
Tytuł: Załączniki nr 1
Data: 27 listopada 2019
Typ: doc
Rozmiar: 51 KB
Zaproszenie
Tytuł: Zaproszenie
Data: 27 listopada 2019
Typ: pdf
Rozmiar: 219 KB