„Druk Bezpłatnego Tygodnika Miejskiego Twoje Tychy w 2019 roku”

Śródmieście sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu pod nazwą „Druk Bezpłatnego Tygodnika Miejskiego Twoje Tychy w 2019 roku” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

UWAGA!

NOWY TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

Aktualny termin składania ofert: 05.12.2018 r. godz. 09:45

Aktualny termin otwarcia ofert: 05.12.2018 r. godz. 10:00

 

UWAGA! ZMIANA TERMINÓW SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

Aktualny termin składania ofert: 12.12.2018 r. godz. 09:45

Aktualny termin otwarcia ofert: 12.12.2018 r. godz. 10:00