Druk Górnośląskiego Tygodnika Regionalnego Echo

„Śródmieście” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Druk Górnośląskiego Tygodnika Regionalnego Echo”.

 

Termin składania ofert: 28.11.2018 r. godz. 12:00

UWAGA!

Zmiana warunków postępowania.