Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa i wykonanie Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego (DSO), który będzie funkcjonował w budynku Tyskich Hal Targowych przy al. Marszałka Piłsudskiego 8 w Tychach

UWAGA !
Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.


UWAGA !

Zamawiający informuje o złożonych ofertach.


UWAGA !

Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.


UWAGA !

Zamawiający informuje o usunięciu problemów technicznych związanych z elektroniczną skrzynką podawczą ePUAP.
W związku z powyższym udzielenie zamówienia, składanie ofert oraz komunikacja między Wykonawcą a Zamawiającym odbywa się zgodnie z zapisami SWZ.

U W A G A !
Zamawiający informuje o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

U W A G A !
Zamawiający informuje, iż w związku z problemami technicznymi związanymi z elektroniczną skrzynką podawczą ePUAP składanie zapytań odbywa się w formie mailowej na adres pzp@srodmiescie.tychy.pl

W związku z powyższym, jak również z uwagi na zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia Zamawiający informuje, iż terminy składania oraz otwarcia ofert uległy następującym zmianom:

Termin składania ofert: 26.07.2021 r. godz. 11:30
Termin otwarcia złożonych ofert: 26.07.2021 r. godz. 12:00

Termin składania ofert: 12 lipca 2021 11:30
Termin otwarcia złożonych ofert: 12 lipca 2021 12:00

Link do postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/cb3d26af-bdfc-4a88-8074-6554a0ae8452

Link do ogłoszenia przetargu na BZP:
https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08d92c0a-297c-5c84-5388-a70001535143

Kategorie: Przetargi. Autor: administrator. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.
Dziennik zmian:
18.06.2021
Grzegorz Natkański
Zmiana terminu zgłaszania ofert
25.06.2021
Grzegorz Natkański
Zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia
28.06.2021
Grzegorz Natkański
Komunikat przywrócono skrytkę ePUAP
16.07.2021
Grzegorz Natkański
Dodano komunikat
26.08.2021
Grzegorz Natkański
Dodano zawiadomienie