Przetarg nieograniczony „Druk Bezpłatnego Tygodnika Miejskiego Twoje Tychy oraz Górnośląskiego Tygodnika Regionalnego Echo w 2020 roku”.

UWAGA! Postępowanie zostało unieważnione!

 

 

UWAGA NOWY TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

termin składania ofert: 17.12.2019 r. godz. 8:45

termin otwarcia ofert: 17.12.2019 r. godz. 9:00

Ogłoszenie nr 540272710-N-2019 z dnia 13-12-2019 r.

„Śródmieście” Sp. z o.o. zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym prowadzonym pn.

„Druk Bezpłatnego Tygodnika Miejskiego Twoje Tychy oraz Górnośląskiego Tygodnika Regionalnego Echo w 2020 roku”.

 

Termin składania ofert: 13.12.2109 r. godz. 8:45.