Zamówienie na usługę społeczną pn. „Usługa ochrony fizycznej osób i mienia, obsługi monitoringu i urządzeń zabezpieczenia technicznego obiektów administrowanych przez „Śródmieście” Sp. z o.o.”

UWAGA! Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia na usługę społeczną pn. „Usługa ochrony fizycznej osób i mienia, obsługi monitoringu i urządzeń zabezpieczenia technicznego obiektów administrowanych przez „Śródmieście” Sp. z o.o.”

 

Załączniki:

Korekta omyłki pisarskiej
Tytuł: Korekta omyłki pisarskiej
Data: 12 grudnia 2019
Typ: pdf
Rozmiar: 29 KB
SIWZ
Tytuł: SIWZ
Data: 9 grudnia 2019
Typ: pdf
Rozmiar: 1 MB
SIWZ załącznik nr 10 Projekt umowy powierzenia przetwarzania danych
Tytuł: SIWZ załącznik nr 10 Projekt umowy powierzenia przetwarzania danych
Data: 9 grudnia 2019
Typ: doc
Rozmiar: 80 KB
SIWZ załącznik nr 11
Tytuł: SIWZ załącznik nr 11
Data: 9 grudnia 2019
Typ: docx
Rozmiar: 18 KB
SIWZ załącznik nr 8 Projekt umowy
Tytuł: SIWZ załącznik nr 8 Projekt umowy
Data: 9 grudnia 2019
Typ: doc
Rozmiar: 120 KB
SIWZ załącznik nr 9
Tytuł: SIWZ załącznik nr 9
Data: 9 grudnia 2019
Typ: docx
Rozmiar: 16 KB
SIWZ załączniki nr 1- 7
Tytuł: SIWZ załączniki nr 1- 7
Data: 9 grudnia 2019
Typ: doc
Rozmiar: 185 KB
Załącznik nr 1 do umowy- Regulamin ochrony al. Piłsudskiego 8
Tytuł: Załącznik nr 1 do umowy- Regulamin ochrony al. Piłsudskiego 8
Data: 9 grudnia 2019
Typ: docx
Rozmiar: 16 KB
Załącznik nr 1a do umowy- Regulamin ochrony al. Piłsudskiego 12
Tytuł: Załącznik nr 1a do umowy- Regulamin ochrony al. Piłsudskiego 12
Data: 9 grudnia 2019
Typ: docx
Rozmiar: 19 KB
Załącznik nr 1b do umowy- Regulamin ochrony al. Niepodległości 32
Tytuł: Załącznik nr 1b do umowy- Regulamin ochrony al. Niepodległości 32
Data: 9 grudnia 2019
Typ: doc
Rozmiar: 42 KB
Zmiana treści SIWZ
Tytuł: Zmiana treści SIWZ
Data: 16 grudnia 2019
Typ: pdf
Rozmiar: 31 KB