Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu: „Przeglądy okresowe: systemu sygnalizacji pożaru, systemu oddymiania, gaśnic, hydrantów wewnętrznych, drzwi przeciwpożarowych w obiektach będących w administrowaniu „Śródmieście” Sp. z o.o.”.

Załączniki:

Zawiadomienie o wyborze oferty
Tytuł: Zawiadomienie o wyborze oferty
Data: 11 grudnia 2019
Typ: pdf
Rozmiar: 32 KB