Remont lokali użytkowych w budynku biurowym przy al. Piłsudskiego 12 w Tychach

„Śródmieście” Sp. z o.o. zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pn. „Remont lokali użytkowych w budynku biurowym przy al. Piłsudskiego 12 w Tychach”.

UWAGA! Nowy termin składania ofert 26.08.2019 r. godz. 10:00.