Zaproszenie do udziału w postępowaniu pn. „Rozbiórka obiektów budowlanych- pawilony handlowe o konstrukcji blaszanej”.

„Śródmieście” Sp. z o.o. zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pn. „Rozbiórka obiektów budowlanych- pawilony handlowe o konstrukcji blaszanej”.

Termin składania ofert: 06.09.2019 r.