Zaproszenie do udziału w postępowaniu pn. „Sprzedaż złomu blaszanego porozbiórkowego”.

„Śródmieście” Sp. z o.o. zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pn. „Sprzedaż złomu blaszanego porozbiórkowego”.

Termin składania ofert: 30.08.2019 r.