„ŚRÓDMIEŚCIE” SP. Z O.O. ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN. „OPRACOWANIE PROJEKTU STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU I OZNAKOWANIA DRÓG DLA TYSKICH HAL TARGOWYCH WRAZ Z UZGODNIENIEM PROJEKTU NA POŁĄCZENIU Z DROGAMI PUBLICZNYMI”

UWAGA!
Zamawiający udostępnia ogłoszenie o wyniku postępowania

Termin składania ofert: 12.09.2022
Termin otwarcia złożonych ofert: 12.09.2022 godz. 14:05

Link do postępowania:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/657567