ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA OBIEKTÓW ADMINISTROWANYCH PRZEZ „ŚRÓDMIEŚCIE” SP. Z O.O. w TYCHACH

UWAGA!
Zamawiający informuje o zmianie terminu składania i otwarcia ofert

Termin składania ofert: 16.12.2022 godz. 10:00
Termin otwarcia złożonych ofert: 16.12.2022 godz. 11:00

UWAGA!
Zamawiający informuje o zmianie terminu składania i otwarcia ofert

Termin składania ofert: 30.11.2022 godz. 10:00
Termin otwarcia złożonych ofert: 30.11.2022 godz. 11:00

UWAGA!
Zamawiający informuje o zmianie terminu składania i otwarcia ofert

Termin składania ofert: 16.11.2022 godz. 10:00
Termin otwarcia złożonych ofert: 16.11.2022 godz. 11:00

Termin składania ofert: 28.10.2022 godz. 10:00
Termin otwarcia złożonych ofert: 28.10.2022 godz. 11:00

Link do postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/bdebbd13-7b4c-498f-9180-f48795802078