USŁUGA ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG, ODŚNIEŻANIA I USUWANIA POŚLIZGÓW NA DROGACH DOJAZDOWYCH, PLACACH HANDLOWYCH, PARKINGACH, CHODNIKACH ORAZ PODJAZDACH W OBIEKTACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ „ŚRÓDMIEŚCIE” SP. Z O.O.

UWAGA!
Zamawiający udostępnia ogłoszenie o wyniku postępowania

UWAGA!
Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty

UWAGA!
Zamawiający udostępnia informację z otwarcia ofert

UWAGA!
Zamawiający informuje o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Termin składania ofert: 14.10.2022 godz. 9:00
Termin otwarcia złożonych ofert: 14.10.2022 godz. 10:00

Link do postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/1af23fef-e391-480d-88c0-10c71ab0496e