Unieważnienie postępowania „Usługi w zakresie bieżącej konserwacji i czynności całodobowego pogotowia technicznego dla „Śródmieście” Sp. z o.o.”.

„Śródmieście” Sp. z o.o. unieważnia postępowanie prowadzone pn.: „Usługi w zakresie bieżącej konserwacji i czynności całodobowego pogotowia technicznego dla „Śródmieście” Sp. z o.o.”.