Zaproszenie do udziału w postępowaniu pn.: „Usługi w zakresie bieżącej konserwacji i czynności całodobowego pogotowia technicznego dla „Śródmieście” Sp. z o.o.”

UWAGA!!!

Postępowanie zostało unieważnione.

 

 

„Śródmieście” Sp. z o.o. zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym pn.: „Usługi w zakresie bieżącej konserwacji i czynności całodobowego pogotowia technicznego dla „Śródmieście” Sp. z o.o.”

 

Załącznik nr 5