WYKONANIE MODERNIZACJI WRAZ Z ROBOTAMI REMONTOWO – NAPRAWCZYMI DACHÓW I ZADASZEŃ OBIEKTÓW ZLOKALIZOWANYCH NA TYSKICH HALACH TARGOWYCH PRZY AL. PIŁSUDSKIEGO 8 W TYCHACH

UWAGA!
Zamawiający udostępnia ogłoszenie o wyniku postępowania

UWAGA!
Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty

UWAGA!
Zamawiający podaje informację z otwarcia ofert

UWAGA!
Zamawiający informuje o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Termin składania ofert: 12.08.2022 godz. 10:00
Termin otwarcia złożonych ofert: 12.08.2022 godz. 12:00

Link do postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/46b6bf0b-0abb-4bcb-824f-47bffe1219cf

Zip Zał. nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia