Zaproszenie do składania ofert: „Bieżące utrzymanie czystości terenów zielonych znajdujących się w zasobach”Śródmieście” Sp. z o.o.”.

„Śródmieście” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym pn. „Bieżące utrzymanie czystości terenów zielonych znajdujących się w zasobach”Śródmieście” Sp. z o.o.”.

Termin składania ofert: 08.04.2019 r. godz. 12:00.