Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu prowadzonym pn. „Remont pomieszczeń biurowych „Śródmieście” Sp. z o.o.”.

„Śródmieście” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym pn. „Remont pomieszczeń biurowych „Śródmieście” Sp. z o.o.”

Termin składania ofert: 15.04.2019 r. godz. 9:00.