Zaproszenie do składania ofert na realizację zamówienia publicznego pn.: „Pokos trawy i utrzymanie zieleni na terenach należących do zasobów „Śródmieście” Sp. z o.o.- Obiekt Handlowy, al. Piłsudskiego 8, 43-100 Tychy”

„Śródmieście” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia publicznego pn.: „Pokos trawy  i utrzymanie zieleni na terenach należących do zasobów „Śródmieście” Sp. z o.o.- Obiekt Handlowy, al. Piłsudskiego 8, 43-100 Tychy”

 

Termin składania ofert: 01.07.2019 r. godz. 10:00