Zaproszenie do składania ofert na realizację zamówienia publicznego pn.: „Wykonanie instalacji odgromowej w pawilonach targowiska miejskiego przy al. Bielskiej w Tychach”.

Śródmieście”  Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia publicznego pn.: „Wykonanie instalacji odgromowej w pawilonach targowiska miejskiego przy al. Bielskiej w Tychach”.

 

Termin składania ofert: 08.07.2019 r. godz. 12:0

0.