Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu pn. „Doradztwo i wdrożenie w „Śródmieście” Sp. z o.o. wymogów prawa ochrony danych osobowych”

„Śródmieście” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym pn. „Doradztwo i wdrożenie w „Śródmieście” Sp. z o.o. wymogów prawa ochrony danych osobowych.”

Termin składania ofert: 20.03.2019 r. godz. 9:00.

 

UWAGA! W dniu 12.03.2019 r.  powołano na stanowisko Inspektora Ochrony Danych pracownika Zamawiającego.