Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu prowadzonym pn. „Oszacowanie wartości rynkowej przedsiębiorstwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Atrium”.

„Śródmieście” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym pn. „Oszacowanie wartości rynkowej przedsiębiorstwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Atrium”.

Termin składania ofert: 20.03.2019 r. godz. 10:00.

UWAGA! Termin składania ofert został przedłużony do dnia: 27 marca 2019 r. godz. 10:00

W związku z bardzo dużą ilością zapytań Zamawiający informuje, iż odpowiedzi na przesłane pytania zostaną udostępnione na stronie BIP Zamawiającego wraz z załącznikami niezbędnymi do przygotowania oferty.

UWAGA WYKONAWCY! Zostały udostępnione odpowiedzi na pytania wraz z załącznikami.

W związku z zapytaniem Wykonawcy dot. niemożliwości przeprowadzenia oszacowania za pomocą metody porównań rynkowych Zamawiający informuje, iż wyłoniony Wykonawca może w celu oszacowania wartości rynkowej przedsiębiorstwa zastosować tylko dwie metody: a) metoda dochodowa; b) metoda majątkowa skorygowanych wartości aktywów netto.

Załączniki:

Odpowiedzi na pytania_dokumenty
Tytuł: Odpowiedzi na pytania_dokumenty
Data: 22 marca 2019
Typ: pdf
Rozmiar: 840 KB
Oświadczenie do oferty
Tytuł: Oświadczenie do oferty
Data: 13 marca 2019
Typ: doc
Rozmiar: 33 KB
zał. nr 1 oferta
Tytuł: zał. nr 1 oferta
Data: 13 marca 2019
Typ: doc
Rozmiar: 37 KB
Zaproszenie do składania ofert
Tytuł: Zaproszenie do składania ofert
Data: 13 marca 2019
Typ: pdf
Rozmiar: 105 KB