Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu pn. „Dostawa i montaż 8 szt. kurtyn powietrznych na terenie Obiektu Handlowego w Tychach przy al. Marszałka Piłsudskiego 8”

„Śródmieście” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa i montaż 8 szt. kurtyn powietrznych na terenie Obiektu Handlowego w Tychach przy al. Marszałka Piłsudskiego 8”.

Termin składania ofert: 30.11.2018 r. godz. 10:00.