Zaproszenie do składania ofert „Dystrybucja Bezpłatnego Tygodnika Miejskiego Twoje Tychy w wyznaczonych punktach w Tychach i okolicy”

„Śródmieście” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dystrybucja Bezpłatnego Tygodnika Miejskiego Twoje Tychy w wyznaczonych punktach w Tychach i okolicy”

Na oferty oczekiwać będziemy do 06.12.2018 r. do godz. 12:00