Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu pn. „Przeglądy okresowe: systemu sygnalizacji pożaru, systemu oddymiania, gaśnic, hydrantów wewnętrznych, drzwi przeciwpożarowych w budynku dydaktyczno-administracyjnym przy al. Niepodległości 32 w Tychach”.

„Śródmieście” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn.

„Przeglądy okresowe: systemu sygnalizacji pożaru, systemu oddymiania, gaśnic, hydrantów wewnętrznych, drzwi przeciwpożarowych w budynku dydaktyczno-administracyjnym przy al. Niepodległości 32 w Tychach”.

Termin składania ofert: 04.02.2019 r. do godz. 9:00

Załączniki:

zał. nr 1 oferta
Tytuł: zał. nr 1 oferta
Data: 25 stycznia 2019
Typ: doc
Rozmiar: 37 KB
zał. nr 2 Oświadczenie
Tytuł: zał. nr 2 Oświadczenie
Data: 25 stycznia 2019
Typ: doc
Rozmiar: 33 KB
zał. nr 3 projekt umowy
Tytuł: zał. nr 3 projekt umowy
Data: 25 stycznia 2019
Typ: pdf
Rozmiar: 196 KB
Zaproszenie
Tytuł: Zaproszenie
Data: 25 stycznia 2019
Typ: pdf
Rozmiar: 733 KB