Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn. „Modernizacja targowiska przy al. Bielskiej”

Działając zgodnie z art. 93 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiadamia, iż unieważnia przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.