Zaproszenie do udziału w postępowaniu: „Wykonanie planu zagospodarowania terenu obiektu handlowego Tyskie Hale Targowe oraz projektu organizacji ruchu na terenie obiektu handlowego Tyskie Hale Targowe oraz działek przyległych”.

„Śródmieście” Sp. z o.o. zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym pn.

„Wykonanie planu zagospodarowania terenu obiektu handlowego Tyskie Hale Targowe oraz projektu organizacji ruchu na terenie obiektu handlowego Tyskie Hale Targowe oraz działek przyległych”.

Termin składania ofert: 20.03.2020 r.

Zamawiający informuje, iż Wykonawcy mogą składać wnioski oraz pytania do prowadzonych postępowań.