Zaproszenie do udziału w postępowaniu: „Wykonanie inwentaryzacji budynków na terenie obiektu handlowego Tyskie Hale Targowe”.

„Śródmieście” Sp. z o.o. zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym pn. „Wykonanie inwentaryzacji budynków na terenie obiektu handlowego Tyskie Hale Targowe”.

Termin składania ofert: 18.03.2020 r.

Zamawiający informuje, iż Wykonawcy mogą składać wnioski oraz pytania do prowadzonych postępowań.