Zaproszenie do udziału w postępowaniu: „Wykonanie projektu oświetlenia ewakuacyjnego z wyznaczeniem dróg i kierunków ewakuacji zgodnie z obowiązującymi przepisami”.

UWAGA! Oferty należy składać wyłącznie na adres biuro@srodmiescie.tychy.pl.

„Śródmieście” Sp. z o.o. zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym pn. „Wykonanie projektu oświetlenia ewakuacyjnego z wyznaczeniem dróg i kierunków ewakuacji zgodnie z obowiązującymi przepisami”.

Termin składania ofert: 20.03.2020 r.

Zamawiający informuje, iż Wykonawcy mogą składać wnioski oraz pytania do prowadzonych postępowań.