Zaproszenie ofertowe

„Śródmieście” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.”Modernizacja pokrycia dachu na terenie Obiektu Handlowego w Tychach przy al. Piłsudskiego 8″.

Termin składania ofert: 13.08.2018 r.