Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Dostawa materiałów biurowych zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem na okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy”