Zaproszenie ofertowe „Przeprowadzenie audytu telekomunikacyjnego w „Śródmieście” Sp. z o.o.”

„Śródmieście” Sp. z o.o. zaprasza do składani ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Przeprowadzenie audytu telekomunikacyjnego w  „Śródmieście” Sp. z o.o.”