Zaproszenie ofertowe „Roczna dostawa materiałów biurowych na potrzeby Śródmieście Sp. z o.o. w Tychach”

ZAPROSZENIE OFERTOWE

Śródmieście” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia publicznego pn. Roczna dostawa materiałów biurowych na potrzeby „Śródmieście” Sp. z o.o. w Tychach.