Zaproszenie ofertowe: „Sporządzenie ekspertyzy rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych dla budynku biurowo-usługowego przy al. Piłsudskiego 12 w Tychach i wystąpienie do KW PSP w Katowicach o uzgodnienie innego sposobu zabezpieczenia obiektu niż stanowią przepisy określone w Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 z późn. zm.”

Uwaga: nowy projekt umowy.

Uwaga:

TERMIN REALIZACJI DO DNIA 20.05.2020 r.

 

„Śródmieście” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu

Sporządzenie ekspertyzy rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych dla budynku biurowo-usługowego przy al. Piłsudskiego 12 w Tychach i wystąpienie do KW PSP w Katowicach o uzgodnienie innego sposobu zabezpieczenia obiektu niż stanowią przepisy określone w Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 z późn. zm.

 

Wizja lokalna odbędzie się dnia 28.02.2020 r.

Termin składania ofert: 06.03.2020 r.