Zaproszenie ofertowe „Dostawa i montaż drzwi ewakuacyjnych w biurze „Śródmieście” Sp. z o.o.”.

„Śródmieście” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu „Dostawa i montaż drzwi ewakuacyjnych w biurze „Śródmieście” Sp. z o.o.”.

Termin składania ofert: 05.03.2020 r.